Závěsná operace močové trubice poševní cestou pomocí beznapěťové pásky

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Závěsná operace močové trubice poševní cestou pomocí beznapěťové pásky

Výsledky provedených vyšetření ukazují na poruchu uložení močové trubice a močového měchýře a doporučujeme úpravu operačním výkonem.

Operační postup:

  • protětí přední stěny poševní
  • protažení beznapěťové pásky do dvou kožních řezů nad sponou stydkou, nebo v tříslech
  • upevnění a odstřižení konců pásky
  • zašití kožních řezů a řezu ve stěně poševní

Komplikace:

Závěs močové trubice pomocí pásky může být komplikován průnikem vodící jehly přes stěnu močového měchýře. Tato komplikace může způsobit krvavé zabarvení moče, které trvá zpravidla jen několik hodin. Zcela výjimečnou (méně jak 1 % případů) komplikací je krvácení do prostoru za sponu stydkou.

Žádný lékař Vám nemůže zaručit 100% výsledek operace bez rizika. Všeobecné komplikace provázejí operační výkony jako „trombóza“ (vytvoření se krevních sraženin v žilách např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, zauzlení střev „ileus“, infekce v operačním poli, jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Stejně tak je málo častý pooperační zánět močového měchýře.

Samozřejmě je naším přáním, aby Váš výkon proběhl bez komplikací. Ale i přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k neúmyslnému poškození okolních orgánů, např. močového měchýře, močovodu a tlustého střeva. Tato poškození mohou vést k rozšíření operačního výkonu nebo k následnému operačnímu výkonu. Další možné málo časté komplikace jsou „píštěle“ (komunikace) např. mezi močovým měchýřem a pochvou, které pak vyžadují další operační výkon ke korekci stavu. Další možné komplikace resultují z narkózy, tyto Vám vysvětlí před operací lékař – anesteziolog.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

Při řešení stresové inkontinence je možné postupovat konzervativně – použitím pesarů, olivek do moč. trubice.

Alternativou operačního řešení je závěsná operace dle Burche.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Závěs močové trubice pomocí pásky může způsobit poruchu močení ve smyslu nedokonalého vyprázdnění močového měchýře.

U nekomplikovaného výkonu se mohou projevit poruchy funkce trávícího ústrojí, špatný odchod větrů a stolice. Špatné hojení operační rány s opakovanými převazy a možné vytvoření keloidní, hypertrofické jizvy. V některých případech je nutné tyto následky řešit reoperací.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.