Denzitometrie

Naše ordinace – GYNTELČ s.r.o. se zapojila od 1.1.2024 do nového screeningového programu Všeobecné zdravotní pojišťovny časného záchytu osteoporozy. Jsme velmi rádi, že můžeme v Telči nabídnout zcela novou zdravotní službu a navíc naše nově vznikající pracoviště bude ojedinělé, neboť denzitometrická vyšetření budou prováděna v okrese Jihlava pouze v Telči a v Jihlavě. Tedy v rámci okresu vznikla pouze dvě první pracoviště tohoto typu.

Osteoporóza je prořídnutním kostní tkáně ( označovaná jako tichý zloděj ) a představuje jednu z nejčastějších metabolických chorob, její výskyt v české populaci stoupá a s nárůstem délky života bude stoupat i nadále. Dle dostupných údajů trpí v ČR osteoporózou 500 až 750 tis. obyvatel a každá druhá žena a každý pátý muž ve věku nad 50 let utrpí osteoporotickou zlomeninu. Diagnostika a terapie choroby je v ČR výrazně hůře dostupná než v ostatních zemích EU. Přitom riziko jejích komplikací, tedy nízkotraumatických fraktur je extrémně vysoké – life-time riziko ženy našeho etnika je 16 % pro zlomeninu krčku stehenní kosti (úmrtnost v ČR přesahuje 30 % !!!! a to i při dnešní úrovni medicíny) a 16 % pro kompresivní frakturu obratlového těla.

Vyšetření je prováděno na high-end přístoji Hologic Horizon (USA) a bude přístupné každé ženě či muži. Bezplatné vyšetření z prostředků zdravotního pojištění je hrazeno u všech žen nad 60 let a u mužů nad 70 let, kdy bude v rámci preventivní prohlídky u všeobecného praktického lékaře nebo u gynekologa doporučeno provedení měření kostní minerální hustoty (BMD) metodou dvouenergiové kostní denzitometrie (DXA). Na vyšetření bezplatně dosáhnou i ženy rok po přechodu a muži od 65 let za podmínky, že si nesou vyšší riziko, které bude stanoveno v rámci preventivní prohlídky ve dvouletých intervalech u všeobecného praktického lékaře nebo u gynekologa na základě provedení pohovoru a sepsání standardizovaného dotazníku FRAX, který je garantovaný Společností pro metabolická onemocnění skeletu.

Vyšetření je hrazeno pro pojištěnce VZP a ZP ministerstva vnitra. V režimu samoplátce vyšetření stojí 1000 Kč.

Naše screeningové centrum bude zajišťovat nejen diagnostiku, nýbrž současně léčbu a další sledování rizikového pacienta – POUZE u našich registrovaných pacientek.

Objednání on line https://agenda.clickdoc.be/short/b1V9YlQGGAmyDOVg