Naše služby

Přítomnost partnera či jiné blízké osoby u Vašeho vyšetření je samozřejmostí.

Gynekologická péče

 • preventivní gynekologické prohlídky (kolposkopie, onkologická cytologie, břišní a poševní ultrazvukové vyšetření, nativní mikroskopie)
 • gynekologická endokrinologie
 • klimakterická medicína
 • antikoncepce
 • péče o inkontinentní pacientky, onkogynekologické pacientky apod.
 • dispenzarizace patologických stavů

Péče o těhotné

Jsme certifikováni k provádění superkonziliárního ultrazvukového vyšetření v těhotenství.

 • komplexní péče o nekomplikovaná, riziková a patologická těhotenství
 • screeningová ultrazvuková vyšetření na špičkovém high-end přístroji nejvyšší možné kategorie Voluson E8 Expert
 • 3/D a 4/D ultrazvuk
 • amnioskopie – vyšetření plodové vody
 • přítomnost lékaře u porodu včetně porodu císařským řezem
 • kursy předporodní přípravy vedené porodní asistentkou
 • návštěvy porodní asistentky v graviditě a šestinedělí na vyžádání

Péče o neplodné páry

 • diagnostika a léčba neplodnosti
 • homologní inseminace
 • kontrolovaná stimulace vaječníků v součinnosti s centrem asistované reprodukce

Péče o děti – dětská gynekologie

 • komplexní péče včetně HPV vakcinace
 • vaginoskopie
 • ultrazvukové vyšetření břišní a rektální
 • možnost volby dítětem nebo rodičem mezi vyšetřujícím lékařem či lékařkou

Operační zákroky

 • zavedení či extrakce nitroděložního tělíska
 • biopsie (odběr tkáně) ze zevních rodidel, děložního čípku, děložní sliznice
 • výkony na zevních rodidlech jako odstranění genitálních bradavic, incize abscesu Bartholiniho žlázy apod.
 • přítomnost lékaře u většiny operačních výkonů v lůžkovém zařízení (velké operační výkony provádíme na gynekologicko-porodnickém oddělení v Třebíči nebo zajišťujeme provedení operačního výkonu v jiném lůžkovém zdravotnickém zařízení vždy dle výběru samotnou pacientkou)

Denzitometrie

 • vyšetření hustoty kostní tkáně na high end přístroji Hologic Horizon zajišťujeme nejen u žen ale u všech MUŽŮ NAD 70 LET