Závěsná operace močové trubice a močového měchýře břišní cestou (uretrovesicopexe) – dle Burche

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Výsledky provedených vyšetření ukazují na poruchu uložení močové trubice a močového měchýře a doporučujeme úpravu operačním výkonem.

Operační postup:

  • protětí břišní stěny kožním řezem
  • proniknutí do prostoru nad močový měchýř a močovou trubici
  • naložení stehů podél močové trubice, v místě, kde vstupuje do močového měchýře ukotvení v oblasti zadní stěny stydké kosti dojde k nápravě uložení močového měchýře a močové trubice

Komplikace:

Závěrečná operace močové trubice a močového měchýře může být komplikována prošitím stěny močového měchýře, což po přechodnou dobu několika dnů může způsobit krvavé zabarvení moče. Další možnou komplikaci (méně jak 1%) představuje pooperační krvácení do prostoru mezi sponou stydkou a stěnou močového měchýře.

Žádný lékař Vám nemůže zaručit 100% výsledek operace bez rizika. Všeobecné komplikace provázejí operační výkony jako „trombóza“ (vytvoření se krevních sraženin v žilách např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, zauzlení střev „ileus“, infekce v operačním poli, jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Stejně tak je málo častý pooperační zánět močového měchýře.

Samozřejmě je naším přáním, aby Váš výkon proběhl bez komplikací. Ale i přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k neúmyslnému poškození okolních orgánů např. močového měchýře, močovodu a tlustého střeva. Tato poškození mohou vést k rozšíření operačního výkonu nebo k následnému operačnímu výkonu. Další možné málo časté komplikace jsou „píštěle“ (komunikace), např. mezi močovým měchýřem a pochvou, které pak vyžadují další operační výkon ke korekci stavu. Další možné komplikace resultují z narkózy, tyto Vám vysvětlí před operací lékař – anesteziolog.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

Při řešení inkontinence je možné postupovat konzervativně – použitím pesarů, olivek do moč. trubice.

Alternativou je použití beznapěťové pásky.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Závěsná operace močové trubice a močového měchýře může vést po dobu několika dnů až týdnů k potížím jako časté nucení na močení, obtížné a nedokonalé vyprázdnění močového měchýře.

U nekomplikovaného výkonu se mohou projevit poruchy funkce trávícího ústrojí, špatný odchod větrů a stolice. Špatné hojení operační rány s opakovanými převazy a možné vytvoření keloidní, hypertrofické jizvy, dále chronické poruchy vyprazdňování z důsledku pooperačních srůstů v dutině břišní. V některých případech je nutné tyto následky řešit reoperací.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.