Umělé přerušení těhotenství v I. trimestru – analgosedace

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Definice:

  • jedná se o operační výkon k ukončení nechtěného těhotenství
  • nutná písemná žádost ženy, kterou pacientka podepíše u svého gynekologa (do 16 let věku nutný písemný souhlas zákonných zástupců
  • je možno jej provést do ukončeného 12. týdne těhotenství

Provedení:

V analgosedaci – tedy po podání léků nitrožilně ke zklidnění a snížení bolestivosti – se po desinfekci zevních rodidel a pochvy zachytí děložní čípek speciálním nástrojem a provede se rozšíření kanálu děložního hrdla (dilatace) kovovými tyčinkami, které se nazývají dilatátory. Dilatace se provádí podle stáří těhotenství (čím větší gravidita tím větší dilatace). Plodové vejce se z dutiny děložní odsaje podtlakovou savkou (vakuumaspirace) Po odsátí plodového vejce se někdy provádí tzv. revize dutiny děložní kyretou, při které se odstraní možné zbytky. Takto se provádí zákrok do asi 10. týdne těhotenství.

V 11. a 12. týdnu těhotenství je plodové vejce objemné a nelze jej odsátím odstranit. Při zákroku je nutné provést značnou dilataci děložního hrdla a těhotenství ukončit pomocí potratových kleští a kyrety. Je zřejmé, že tento výkon je pro pacientku a organismus více zatěžující a přináší více rizik. Proto je nutné ukončit nechtěné těhotenství nejlépe již do 8. týdne.

Komplikace:

Jsou vzácné, nicméně musíte být informována, že u žádného zákroku nelze riziko komplikací vyloučit:

  • komplikace spojené s analgosedací – tedy nevolnost,slabost, nízký krevní tlak, alergická reakce na léky,
  • komplikace při výkonu: krvácení, poranění dělohy (může vést až k nutnému odstranění dělohy)
  • komplikace po výkonu: krvácení, infekce, neúspěch zákroku a přetrvávání těhotenství

Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např. „trombóza“ (tvorba krevních sraženin v žílách, např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plících.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

Tento zákrok nemá žádnou zákonem povolenou alternativu.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Některé komplikace mohou vyžadovat další operační zákroky. Jediná interrupce nemívá vliv na plodnost a schopnost donosit graviditu ,ovšem častá a opakovaná přerušení těhotenství mohou vézt k neschopnosti otěhotnět či těhotenství donosit.

Vzhledem k charakteru výkonu (poševní přístup) je nutné dodržovat režim k zabránění komplikací – rozvoji krvácení či infekce. Zvýšená hygiena (časté sprchování, ne koupele) vyvarování se zvýšené fyzické námaze a pohlavního styku je třeba po dobu 6 týdnů. Za 2 týdny po výkonu je nutná kontrola u gynekologa. Obnovení menstruace lze očekávat za 4 – 6 týdnů po výkonu. Dále je vhodné zavedení účinné antikoncepce k zabránění dalšího nežádoucího těhotenství.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.