Separovaná obraze ( kyretáž)

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Revize dutiny děložní

Definice:

Jedná se o operační výkon s diagnostickým a léčebným cílem, který slouží k získání vzorků děložní sliznice a zastavení krvácení – odstraněním sliznice z dutiny děložní. Důvod(indikace): Nejčastějšími důvody k provedení kyretáže je nepravidelné krvácení, krvácení po přechodu, podezřelé ultrazvukové nálezy či kontrolní odběr sliznice děložní po léčbě.

Provedení:

V celkové anestézii se po desinfekci zevních rodidel a pochvy zachytí děložní čípek a provede se rozšíření kanálu děložního hrdla (dilatace) kovovými tyčinkami, které se nazývají dilatátory. Poté se nástrojem zvaným kyreta odebírají vzorky a to frakcionovaně (děleně) z hrdla a z těla děložního. Sliznice se odstraňuje kompletně. Vzorky tkáně jsou poté odeslány k histologickému vyšetření. Pokud je pacientka hospitalizována jedná se o 2 – 3 dny.

Komplikace:

Jsou vzácné, nicméně musíte být informována, že u žádného zákroku nelze riziko komplikací vyloučit.

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např. „trombóza“ (tvorba krevních sraženin v žílách, např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plících.

I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy, které může vést ke srůstům v děložní dutině nebo až k nutnému odstranění dělohy, nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu.

I v této výjimečné situaci je naší snahou zachování všech vnitřních orgánů.

Možné komplikace po výkonu: krvácení, infekce.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

Tento zákrok nemá v dané indikaci alternativu. Je možné jej kombinovat s hysteroskopií ( prohlédnutí dutiny děložní ), která je však časově náročnější. V některých případech je možné zastavit děložní krácení hormonálně.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Vzhledem k charakteru výkonu (poševní přístup) je nutné dodržovat režim k zabránění komplikací – rozvoji krvácení či infekce. Zvýšená hygiena (časté sprchování, ne koupele), vyvarování se zvýšené fyzické námahy několik dnů po výkonu a pohlavního styku po dobu cca 2-3 týdnů. Obnovení menstruace lze očekávat za 4 – 6 týdnů po výkonu. Výsledek histologie je obvykle k dispozici do několika dnů a určuje další postup.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.