Revize dutiny děložní

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Revize dutiny děložní

Ze závažných zdravotních důvodů (krvácení, zmlklé nevyvíjející se těhotenství) Vám bylo navrženo provedení revize dutiny děložní. Chceme Vám proto poskytnout informace, díky nimž si budete moci učinit základní představu o plánovaném výkonu.

Operační postup:

Podstatou operace je vybavení obsahu dutiny děložní a její uvedení do původního stavu před otěhotněním.

Vlastní výkon:

Operace se provádí v celkové narkóze. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Obsah dutiny děložní je vybaven odsátím podtlakovou savkou a/nebo kyretou (viz obrázek). Doba trvání výkonu je asi 15 minut.

V 10. a vyšším týdnu těhotenství je plodové vejce objemné a nelze jej odsátím odstranit. Při zákroku je nutné provést značnou dilataci děložního hrdla a těhotenství ukončit pomocí potratových kleští a kyrety. Je zřejmé, že tento výkon je pro pacientku a organismus více zatěžující a přináší více rizik.

Komplikace:

Jsou vzácné, nicméně musíte být informována, že u žádného zákroku nelze riziko komplikací vyloučit.

Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně ojedinělé. Patří mezi ně např. „trombóza“(tvorba krevních sraženin v žilách), embolie (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plících), krvácení během operace, po operaci nebo infekce v operačním poli.

I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo většímu krvácení , které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu a v extrémním případě může vést až k nutnému odstranění dělohy. I v této výjimečné situaci je naší snahou zachování funkcí všech vnitřních orgánů malé pánve. Komplikace po výkonu: infekce, neúspěch zákroku a přetrvávání menších částí plodového vejce v dutině děložní, což si může vynutit opakovanou revizi.

Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy. Bližší informace poskytuje lékař – anesteziolog.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

Tento zákrok nemá v dané indikaci alternativu.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Vzhledem k charakteru výkonu (poševní přístup) je nutné dodržovat režim k zabránění komplikací – rozvoji krvácení či infekce. Zvýšená hygiena (časté sprchování, ne koupele) vyvarování se zvýšené fyzické námahy a pohlavního styku je třeba po dobu 2-3 týdnů. Za 2 týdny po výkonu je nutná kontrola u gynekologa. Obnovení menstruace lze očekávat za 4 – 6 týdnů po výkonu.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.