Resutura rány

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Podstatou operace je rozpuštění stehů původního řezu a odstranění případného chorobného procesu ( např. infekce) , v případě starší jizvy pak její vytnutí.

Vlastní operační výkon:

Operace se provádí v celkové narkóze. Provede se otevření původní rány, odstranění zbytků původních stehů a vyčištění rány – nejčastěji od nekrotických tkání a infekčních ložisek. Na rané ploše se zastaví krvácení a tkáně se plasticky upraví. Následuje opětovné zašití kožního řezu, hojení pak obvykle probíhá pod antibiotickou clonou. V případě starší rány zahojené např. keloidní jizvou je dané místo vytnuto, a s plastickou úpravou znovu sešito.

Komplikace:

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např. „trombóza“ (tvorba krevních sraženin v žílách, např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace nebo po operaci či infekce v operačním poli. Další komplikace mohou vzniknout při podání narkózy. Více informací Vám sdělí lékař – anesteziolog den před operací.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

Při menším rozsahu defektu rány je možné konzervativní ošetřování – proplachy, převazy, antibiotická terapie, při větším rozsahu tento zákrok nemá v dané indikaci alternativu.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Vzhledem k už přítomné komplikaci při hojení původní rány může dojít k opětovnému špatnému hojení rány.

Délka pobytu v nemocnici závisí na průběhu hojení operační rány a obvykle trvá několik dnů. V případě nutnosti po operaci pokračuje další potřebná léčba.

Špatné hojení operační rány s opakovanými převazy a možné vytvoření keloidní, hypertrofické jizvy.. V některých případech je nutné tyto následky řešit další reoperací.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.