Operační odstranění vaječníků, dělohy, okolního vaziva, střevní předstěny (omentum), apendixu a mízních uzlin břišní cestou

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Radikální hysterektomie

Výsledky provedených vyšetření prokázaly nádorové onemocnění dělohy nebo vaječníku (ů), které se může šířit dále do malé pánve a dutiny břišní. Proto Vám doporučujeme radikální operační výkon. Ten umožní nejenom odstranění nádoru, ale i přesné stanovení rozsahu onemocnění, což je nezbytné pro rozhodnutí o dalším způsobu léčby. Nebyla-li jste dosud o Vašem onemocnění dostatečně informována, zeptejte se, prosím, svého ošetřujícího lékaře na oddělení.

Operační postup:

  • otevření dutiny břišní kožním řezem od pupku (případně nad pupkem) ke sponě stydké
  • odstranění dělohy, vejcovodů a vaječníků
  • odstranění okolního vaziva a mízních uzlin
  • odstranění apendixu (slepé střevo) a předstěny břišní (omentum)
  • případně částečné odstranění jiných orgánů (jsou-li postiženy nádorovým onemocněním)

Po definitivním mikroskopickém vyšetření všech odstraněných orgánů může být doporučena ještě další zajišťovací léčba. Protože po operaci může dojít k poruše vyprazdňování moči, budete mít před operací a několik dní po ní (většinou však jen 1 den) zaveden do močového měchýře katétr pro odvod moči.

Možné komplikace:

Samozřejmě je naším přáním, aby Váš výkon proběhl bez komplikací.

Žádný lékař Vám však nemůže zaručit ideální výsledek operace a její nekomplikovaný průběh. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jako „trombóza“ (tvorba krevních sraženin v žilách, např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, neprůchodnost střev („ileus“) či infekce v operačním poli jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Stejně tak je málo častý pooperační zánět močového měchýře. Vzácně se vyskytují také „píštěle“ (komunikace), např. mezi močovým měchýřem a pochvou, které pak vyžadují další operační výkon.

I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k neúmyslnému poškození okolních orgánů, např. močového měchýře, močovodu a tlustého střeva či cév. Tato poškození mohou vést k rozšíření operačního výkonu nebo k následnému operačnímu výkonu. Při pokročilém nálezu mohou být nádorem postiženy i střevní kličky a proto se někdy nelze vyhnout ani odstranění části střeva a jeho dočasnému vyvedení přes stěnu břišní.

Při operačním odstranění mízních uzlin může dojít k hromadění lymfy v dutině břišní po operaci, což může způsobovat bolesti, zhoršení průchodnosti lymfatických cest pak někdy působí i otoky dolních končetin (tzv. lymfedémy).

Komplikace mohou nastat i při podání narkózy. Více informací Vám sdělí lékař – anesteziolog den před operací.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

Samotný způsob operace nemá vzhledem k nutnosti dostatečné radikality ( odstranění co největšího množství nádoru) alternativu. Operační řešení bývá doplněno chemoterapií a radioterapií ať již před operací nebo po ní. Nejlepší alternativa Vám bude doporučena onkologem.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Následky operace:

Odstranění dělohy a vaječníků vede samozřejmě k trvalé neplodnosti. Již se neobjeví pravidelné měsíční krvácení z rodidel. Mohou se objevit potíže stejné jako u žen v přechodu (návaly, pocení ), které jsou způsobeny poklesem hladin ženských pohlavních hormonů. Obvykle bývá nutná dlouhodobější pracovní neschopnost pro potřebu další léčby – radioterapie a chemoterapie.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.