Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparoskopickou asistencí (LAVH)

A.Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparoskopickou asistencí
Diagnostická laparoskopie

Definice

Jde o odstranění dělohy (s a nebo bez vaječníků), které je provedeno kombinovaným přístupem. Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie patří k nejmodernějším operačním postupům v gynekologii. Kombinuje se zde laparoskopie a vaginální operace. První část operace – uvolnění dělohy ze svých závěsů, popř. odstranění děložních přívěsků (vejcovodů a vaječníků) – je provedena laparoskopickým přístupem. Druhá část – podvázání děložních cév a vyjmutí dělohy – je poté provedena vaginálně (pochvou), obdobně jako při vaginální hysterektomii.

Provedení operace:

I. laparoskopická fáze:

 1. zavedení insuflační jehly (tj. jehly, kterou proudí do dutiny břišní vzduch pod tlakem) v místě pupeční jizvy
 2. zavedení pneumoperitonea (pneumoperitoneum je stav, kdy je v dutině břišní vzduch, který oddaluje stěnu břišní od nitrobřišních orgánů a umožňuje tak přístup k nim)
 3. zavedení trokaru (trubičky) s optikou jež zprostředkovává pohled do dutiny břišní
 4. zavedení operačních nástrojů z vpichů v obou podbřišcích (již pod optickou kontrolou)
 5. operace na děložních přívěscích – vejcovodech a vaječnících – pokud je součástí operace
 6. uvolnění dělohy od okolních tkání, tzn. od děložního fundu směrem dolů k děložnímu hrdlu oddělujeme dělohu od vazů, které ji udržují ve své poloze v pánvi, od močového měchýře a od cév, které ji zásobují krví.

II. vaginální fáze:

 1. otevření dutiny břišní po protětí poševní stěny v místě úponu pochvy na děložní hrdlo
 2. uvolnění dělohy od vazů a podvázání cév, které ještě nebyly přerušeny v laparoskopické fázi
 3. vyjmutí dělohy pochvou
 4. uzavření dutiny břišní
 5. uzavření pochvy a její závěs na pánevní vazy

Možné komplikace:

Jsou vzácné, nicméně musíte být informována, že u žádného zákroku nelze riziko komplikací vyloučit.

 • Při zavádění prvního vpichu je nebezpečí poranění střeva a velké předstěry jehož pravděpodobnost se zvyšuje po předchozích břišních operacích, tím více bylo-li hojení rány komplikované
 • komplikace při zavádění plynu do dutiny břišní, možnost plynové embolie (vmetku)
 • krvácení poranění břišních orgánů
 • změny ve vnitřním prostředí (možné zvýšení obsahu kysličníku uhličitého v krvi, snížení obsahu kyslíku)

* závažnější komplikace je nutné řešit otevřením dutiny břišní řezem v podbřišku a operace pokračuje „klasickým způsobem“.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

V indikacích k LAVH se prolínají indikace ke klasické abdominální hysterektomii s indikacemi k hysterectomii vaginální. Limitující je do jisté míry velikost dělohy, enormní obesita znemožňující laparoskopii a přidružená onemocnění, která brání celkové narkóze při laparoskopii. Typ operace je vždy volen s ohledem na co největší bezpečnost a úspěšnost operace a je Vám doporučen indikujícím lékařem.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

 • vzhledem k tomu, že část operace je provedena vaginální cestou, je třeba po dobu minimálně čtyř týdnů dodržovat zvýšenou hygienu, často se sprchovat, nekoupat se ve stojaté vodě (tj. ve vaně, v bazénu apod.), a to jako prevence zánětu
 • ze stejného důvodu je nutno se vyvarovat asi 2 – 3 měsíce zvedání těžších břemen, aby se vytvořila pevná jizva a pacientku neobtěžoval v pozdější době sestup pochvy
 • pohlavní styk je možno obnovit asi po 4 – 6 týdnech
 • v případě současného odstranění vaječníků je vhodná hormonální substituce (náhrada ve formě náplastí či tablet)
 • ke kontrole se dostavuje za 2 – 3 týdnů po operaci, obvykle již ke svému obvodnímu gynekologovi, který zváží další postup (např. je-li vhodná lázeňská léčba, hormonální substituce aj.)
 • pracovní neschopnost ukončujeme dle stavu pacientky a charakteru její práce individuálně
 • odstranění dělohy vede samozřejmě k trvalé neplodnosti

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.