Operační odstranění dělohy (hysterektomie) poševní cestou – vaginální hysterektomie

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Definice:

Odstranění dělohy event. s adnexy poševní cestou.

Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparoskopickou asistencí

Operační postup:

  • otevření dutiny břišní pochvou rozstřižením přední a zadní stěny poševní.
  • odstranění samotné nemocné dělohy, které může být spojeno:
    • s odstraněním vejcovodu a vaječníků
    • s odstraněním jiných nemocných orgánů

Ukáže-li se v průběhu operace, že dělohu nelze pochvou odstranit, otevřeme dutinu břišní řezem vedeným v podbřišku a touto cestou operační výkon ukončíme.

Operační výkon vede k odstranění dělohy z její původní lokalizace v malé pánvi. Vejcovody a vaječníky u mladých pacientek se zachovaným cyklickým krvácením, při přechodu ponecháváme (pokud nejeví známky onemocnění). U žen odstraňujeme i vejcovody a nefunkční vaječníky. Protože po operaci může dojít k poruše vyprazdňování moče, zavedeme Vám před operací do močového měchýře cévku. Odstraníme ji po operaci.

Komplikace:

Žádný lékař Vám nemůže zaručit ideální výsledek operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jako „trombóza“ (tvorba krevních sraženin v žílách, např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, neprůchodnost střev („ileus“) či infekce v operačním poli jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Stejně tak je málo častý pooperační zánět močového měchýře.

Samozřejmě je naším přáním, aby Váš výkon proběhl bez komplikací. Ale i přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k neúmyslnému poškození okolních orgánů, např. močového měchýře, močovodu a tlustého střeva. Tato poškození mohou vést k rozšíření operačního výkonu nebo k následnému operačnímu výkonu. Vzácně se vyskytující komplikací jsou „píštěle“ (komunikace), např. mezi močovým měchýřem a pochvou, které pak vyžadují další operační výkon. Komplikace mohou nastat i při podání narkózy. Více informací Vám sdělí lékař-anesteziolog před operací.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

V indikacích k odstranění dělohy se prolínají indikace ke klasické abdominální hysterektomii s indikacemi k hysterectomii vaginální a k laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii.

Záleží tak na řadě faktorů – např. velikosti dělohy, povaze onemocnění atd.

Typ operace je vždy volen s ohledem na co největší bezpečnost a úspěšnost operace a je Vám doporučen indikujícím lékařem.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Odstranění dělohy vede k trvalé neplodnosti. Již se neobjeví pravidelné měsíční krvácení. Operační výkon není příčinou zvýšení tělesné hmotnosti nebo změny v pocitu ženskosti.

U žen s odstraněnými funkčními vaječníky je vhodná následná hormonální substituční léčba.

U nekomplikovaného výkonu se mohou projevit poruchy funkce trávícího ústrojí, špatný odchod větrů a stolice, dále chronické poruchy vyprazdňování z důsledku pooperačních srůstů v dutině břišní. V některých případech je nutné tyto následky řešit reoperací.

Vzhledem k tomu, že operace je provedena vaginální cestou, je třeba po dobu minimálně čtyř týdnů dodržovat zvýšenou hygienu, často se sprchovat, nekoupat se ve stojaté vodě (tj. ve vaně, v bazénu apod.), a to jako prevence zánětu.

Ze stejného důvodu je nutno se vyvarovat asi 2 – 3 měsíce zvedání těžších břemen, aby se vytvořila pevná jizva a pacientku neobtěžoval v pozdější době sestup pochvy.

Pohlavní styk je možno obnovit asi po 4 – 6 týdnech.

V případě současného odstranění vaječníků je vhodná hormonální substituce (náhrada ve formě náplastí či tablet).

Ke kontrole se dostavuje za 2 – 3 týdnů po operaci, obvykle již ke svému obvodnímu gynekologovi, který zváží další postup (např. je-li vhodná lázeňská léčba, hormonální substituce aj.) Pracovní neschopnost ukončujeme (dle stavu pacientky a charakteru její práce) cca po několika týdnech.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.