Operace drobných vývojových vad genitálu

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Vlastní operační výkon:

Operace neprůchodnosti panenské blány:

Provádí se až v období puberty při prvních známkách městnání menstruační krve v pochvě. Jen vzácně se provádí v novorozeneckém období, kdy nahromaděný hlen v pochvě (mukokolpos) je překážkou močení. V celkové anestezií je hymen (panenská blána) naříznut pomocí elektrického nože a tím je umožněn volný odtok menstruační krve.

Operace nevyvinuté dolní části pochvy:

Tato operace se provádí při nevyvinutí dolní části pochvy, kdy se v období puberty objeví známky městnání krve ve zbývající horní části pochvy. V celkové anestesii pomocí elektrického nože je naříznuta dolní část přepážky mezi močovou trubicí a konečníkem. Potom je postupně tupě rozpreparována a tím otevřen dolní pól pochvy. Okraje pochvy jsou přišity k poševnímu vchodu, čímž je umožněn volný odtok menstruační krve. Vlastní operační výkon trvá pouze několik minut.

Plastická úprava malých stydkých pysků:

Provádí se jenom při jejich výrazné asymetrii nebo při výrazném zvětšení, kdy jsou zraňovány prádlem. Malý stydký pysk se zmenší vytětím trojúhelníku s bází na dolním okraji a následným sešitím na vnitřní a zevní straně. Kosmetický efekt je velmi dobrý.

Komplikace:

I přes pečlivou techniku může dojít během zákroku k náhodnému a neúmyslnému poškození okolních orgánů, např. močové trubice a konečníku.Pooperační průběh může být komplikován infekcí .Tato poškození mohou vést k rozšíření stávajícího operačního výkonu nebo i k jinému operačnímu výkonu.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

Tento zákrok nemá v dané indikaci alternativu.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

U nekomplikovaného výkonu se mohou projevit poruchy funkce trávícího ústrojí, špatný odchod větrů a stolice. Špatné hojení operační rány s opakovanými převazy a možné vytvoření keloidní, hypertrofické jizvy. V některých případech je nutné tyto následky řešit reoperací.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.