Manuální vybavení placenty

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Při některých poruchách průběhu III doby porodní – tedy doby ve které dochází k porodu placenty – je nutné provedení operačního zákroku, a to manuálního vybavení lůžka. Provádí se, pokud nedojde k odloučení a vybavení placenty do 30 minut nebo při silném krvácení z rodidel, které je třeba rychle zastavit. Vlastní zákrok je prováděn šetrným tupým odlučováním placenty od stěny děložní rukou porodníka, samozřejmě s opatřeními k minimalizaci možné infekce dělohy. Výkon bývá následován instrumentální revizí dutiny děložní – k vybavení zbytků placenty a plod. obalů velkou tupou kyretou.

Výkon bývá prováděn v celkové anestesii, výjimečně bez anestesie, při vědomí rodičky.

Jsou však stavy, kdy je vybavení placenty tímto způsobem nemožné ( zejména pro následující život ohrožující krvácení) – pokud placenta prorůstá do stěny děložní nebo přes ní ( placenta accreta nebo increta), jedinou možností je pak přístup řezem přes dutinu břišní, s následným téměř vždy provedeným odstraněním dělohy.

Komplikací zákroku se mohou stát silné krvácení, následná infekce dělohy, i přes instrumentální revizi mohou zůstat zbytky tkání v děloze s následnou nutnou opakovanou revizí. Při výše zmiňovaném prorůstání placenty dělohou je nutné odstranění dělohy.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

V této indikaci nemá výkon alternativu.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

V případě nekomplikovaného pooperačním průběhu není zvýšené riziko omezení či postižení pacientky. Je mírně zvýšené riziko opakování zákroku v dalším těhotenství. Krajní řešení – odstranění dělohy – vede k trvalé neplodnosti a zástavě menstruace.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.