Laparotomie (otevření dutiny břišní) s výkonem dle nálezu

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Výsledky vyšetření ukazují na možné onemocnění orgánů, uložených v malé pánvi. I když Vám byla provedena všechna dostupná vyšetření, je operační výkon nutný k přesnému určení rozsahu a charakteru onemocnění. Operace může také ukázat, že Vaše potíže vycházejí z onemocnění jiných orgánů malé pánve.

Operační postup:

  • otevření dutiny břišní z kožního řezu od pupku ke sponě stydké nebo příčně nad sponou
  • částečné či úplné odstranění nemocných orgánů

Vlastní operační výkon:

Otevření dutiny břišní je provedeno přímým nebo příčným řezem pod pupkem a je závislé na předpokládaném nálezu. Během operačního výkonu můžeme zjistit, že k úspěšnému léčení Vašich potíží je nezbytné i odstranění dělohy. Pokud bude nutné odstranit oba vaječníky, je možná náhrada jejich hormonální funkce běžně dostupnými léky. Definitivní rozsah operačního výkonu na nemocných orgánech může být stanoven až během operace, kdy vzorky tkání mohou být odeslány k rychlému histologickému vyšetření (peroperační biopsie). Na základě těchto výsledků bude stanoven definitivní operační výkon. Během operace můžeme zjistit, že se jedná o zhoubné onemocnění. Potom bude operační výkon patřičně rozšířen, aby byl danému onemocnění odpovídající a účelný.

Komplikace:

Samozřejmě je naším přáním, aby Váš výkon proběhl bez komplikací.

Žádný lékař Vám však nemůže zaručit ideální výsledek operace a její nekomplikovaný průběh. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jako „trombóza“ (tvorba krevních sraženin v žilách, např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, zauzlení střev („ileus“) či infekce v operačním poli jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Stejně tak je málo častý pooperační zánět močového měchýře. Vzácně se vyskytují také „píštěle“ (komunikace), např. mezi močovým měchýřem a pochvou, které pak vyžadují další operační výkon. I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k neúmyslnému poškození okolních orgánů, např. močového měchýře, močovodu a tlustého střeva či cév. Tato poškození mohou vést k rozšíření operačního výkonu nebo k následnému operačnímu výkonu.

Komplikace mohou nastat i při podání narkózy. Více informací Vám sdělí lékař – anesteziolog před operací.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

Diagnostickou alternativou je laparoskopický zákrok, který však nelze provézt při závažnějších onemocněních a rozsáhlých chorobných procesech či velmi urgentních stavech.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Oboustranné odstranění vaječníků, vejcovodů nebo dělohy vede k neplodnosti. Při odstranění obou vaječníků (ev. dělohy) se Vám už neobjeví pravidelné měsíční krvácení. Po odstranění obou vaječníků se mohou objevit příznaky stejné jako u žen v přechodu a proto ženám s dosud pravidelným menstruačním cyklem doporučujeme hormonální podpůrnou léčbu (kromě případů, kdy nelze hormonální léčbu ze zdravotních důvodů podat).

Při onemocnění či poškození střev se někdy nelze vyhnout ani odstranění části střeva a jeho dočasnému vyvedení přes stěnu břišní.

Při nutnosti odstranění mízních uzlin může dojít po operaci k hromadění lymfy v dutině břišní, což může způsobovat bolesti, zhoršení průchodnosti lymfatických cest pak někdy působí i otoky dolních končetin (tzv. lymfedémy). Pracovní neschopnost obvykle trvá dle rozsahu zákroku několik týdnů.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.