Laparoskopická sterilizace

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Název laparoskopie lze přeložit jako „pohled do dutiny břišní“. Sterilizací rozumíme zneprůchodnění vejcovodů.

Diagnostická laparoskopie

Provedení:

Operace se provádí v celkovém znecitlivění. Po dezinfekci kůže břišní stěny se provede asi 1,5 cm dlouhý řez v kůži těsně pod pupkem. Tímto přístupem se pak pomocí plnící jehly zavede plyn (kysličník uhličitý) do dutiny břišní. Poté se stejnou cestou zavede trokar síly 10 mm a optika, pomocí které operatér sleduje operační pole na obrazovce. Z jednoho, dvou až tří pomocných asi 0,5 až 1 cm dlouhých kožních řezů v obou podbřišcích se zavádějí operační nástroje. Během operace automatika udržuje stálý tlak plynu v dutině břišní, aby byla zaručena přehlednost a prostor nutný k provedení operace. Po prohlédnutí dutiny břišní a malé pánve jsou vyhledány oba vejcovody a operačním zákrokem (nejčastěji koagulací) je provedeno jejich zneprůchodnění. Po skončení výkonu se trokary ze stěny břišní vytáhnou a plyn je opět vypuštěn. Kožní řezy se šijí několika stehy.

Komplikace laparoskopie:

  • nebezpečí perforace a poranění střeva a velké předstěry (omenta)-pravděpodobnost se zvyšuje po předchozích břišních operacích, tím více, pakliže bylo komplikované hojení rány
  • komplikace při zavádění plynu do dutiny břišní (tedy insuflace = vpravení plynu CO2 do dutiny břišní) , insuflace CO2 do nesprávných tělních prostor , možnost plynové embolie (vmetku)
  • krvácení může nastat z pomocných vpichů v podbřišku nebo při poranění cév v dutině břišní
  • poranění břišních orgánů (ostré, tepelné)
  • změny ve vnitřním prostředí -možné zvýšení obsahu CO2 v krvi, ev. snížení obsahu O2 (kyslíku) je monitorováno během operace průběžně

Některé komplikace je nutné řešit otevřením dutiny břišní řezem a operace pokračuje „klasickým způsobem“.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

K zneprůchodnění vejcovodů je možno volit přístup z laparotomie – řez v oblasti břicha. Laparoskopie však má výrazně lepší kosmetický efekt a lepší a rychlejší rekonvalescenci.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Obvykle se pacientka večer v den operace posadí, postaví nebo plně mobilizuje. Závisí na délce i rozsahu operace a zdravotním stavu pacientky. Vhodná je dechová gymnastika i jednoduché cviky končetin. Práce střev je obnovena podstatně dříve než po klasické operaci. První, druhý nebo třetí pooperační den (dle rozsahu operace a stavu pacienta) je možné propuštění do domácí péče. Pracovní neschopnost trvá cca 1 – 2 týdny. Sterilizace samozřejmě vede k trvalé a nevratné neplodnosti. Naprosto výjimečně může dojít k selhání sterilizace a opětovnému otěhotnění.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.