Konizace a jiné operace čípku děložního

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Konizace a jiné operace čípku děložního

Dosavadní výsledky vyšetření ukazují na onemocnění děložního čípku. Byla Vám provedena všechna dostupná vyšetření, ze kterých vyplývá, že je nutný operační výkon k přesnému určení rozsahu a charakteru onemocnění. Jde o výkon diagnostický, pomocí kterého určíme současný stav onemocnění čípku. Často jde zároveň i o výkon léčebný, kdy se odstraní postižená část čípku a není nutná další léčba, jde tedy o výkon preventivní. Na základě podrobného vyšetření odstraněné části čípku Vám sdělíme další postup.

Operační postup:

Podstatou operace je odstranění části děložního čípku, která je postižena nepříznivými změnami tkáně a plastická úprava čípku.

Vlastní operační výkon:

Operace se provádí v celkové narkose. Přístup k děložnímu čípku je přes pochvu. Oblast změněné tkáně se vytne ve tvaru kužele, jehož vrchol směřuje k dutině děložní. Na ranné ploše se zastaví krvácení a čípek se plasticky upraví. Obvykle se připojí seškrábnutí sliznice z hrdla děložního a dutiny děložní, aby bylo možno vyloučit nepříznivé změny těchto tkání.

Komplikace:

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např. „trombóza“ (vytvoření se krevních sraženin v žílách např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci, nebo infekce v operačním poli.

I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy, nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu. I v této výjimečné situaci je naší snahou zachování všech vnitřních orgánů. Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy, a budou Vám vysvětleny den před operací lékařem-anesteziologem.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

Tento výkon může být nahrazen plastikou čípku tzv. studeným nožem – vytětím části čípku skalpelem a následně přešitím defektu.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Operace umožní mikroskopické vyšetření odebrané tkáně a posouzení jejich změn. Hojení čípku trvá obvykle asi 4 týdny a bývá spojeno se zakrvavělým výtokem. Pobyt v nemocnici bývá obvykle do 1 týdne. Následky operace se neprojeví na menstruačním cyklu, na sexuálním životě nebo možnosti otěhotnění a porodu, i když v následném těhotenství je nutné podrobnější sledování.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.