Hysteroskopie s kyretáží

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:
Pro zjištění možných příčin a odpovídající léčbu Vašich potíží je potřebné vyšetření dutiny děložní. K tomu používáme abrazi a hysteroskopii. Tyto výkony používáme v celkové narkóze.

Definice

Podstatou hysteroskopie je prohlédnutí dutiny děložní speciální optikou, případně odběr kousků tkáně nebo ošetření některých změn v dutině děložní. Při abrazi odstraňujeme sliznici hrdla a těla děložního kyretou.

Vlastní operační výkon:

Operace se provádí v celkové narkóze, po důkladné dezinfekci rodidel. Přístup k děložní dutině je přes pochvu a děložní hrdlo, které rozšiřujeme dilatací pro zavedení nástrojů – hysteroskopu nebo kyrety.

Komplikace:

Jsou vzácné, nicméně musíte být informována, že u žádného zákroku nelze riziko komplikací vyloučit.

Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např. „trombóza“ (vytvoření se krevních sraženin v žilách, např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci nebo infekce v operačním .poli. I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k poškození dělohy nebo většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu. I v této výjimečné situaci je naší snahou zachování všech vnitřních orgánů. Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy, a budou Vám vysvětleny den před operací lékařem-anesteziologem.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

V dané indikaci nemá tento zdravotní výkon alternativu.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Vzhledem k charakteru výkonu (poševní přístup) je nutné dodržovat režim k zabránění komplikací – rozvoji krvácení či infekce. Zvýšená hygiena (časté sprchování, ne koupele), vyvarování se zvýšené fyzické námahy několik dnů po výkonu a pohlavního styku po dobu 6 týdnů. Obnovení menstruace lze očekávat za 4 – 6 týdnů po výkonu. Výsledek histologie je obvykle k dispozici do několika dnů a určuje další postup.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.