Exstirpace Bartholiniho cysty

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Podstatou operace je vyoperování cysty a následná plastická úprava.

Vlastní výkon:

Operace se provádí v celkové narkóze. Spočívá v pečlivém vyoperování cysty z 1 – 2 cm dlouhého řezu.

Komplikace:

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např. „trombóza“ (vytvoření se krevních sraženin v žílách např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, po operaci, nebo infekce v operačním poli.

I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k většímu krvácení, které si vyžádá rozšíření stávajícího operačního výkonu .Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy, a budou Vám vysvětleny před operací lékařem-anesteziologem.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

V této indikaci nemá zákrok alternativu.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Operace umožní mikroskopické vyšetření odebrané tkáně a posouzení jejich změn. Hojení trvá obvykle asi 2 – 3 týdny. Operace nemá následky na menstruační cyklus, na sexuální život nebo možnost otěhotnění a porodu.

U nekomplikovaného výkonu se mohou projevit poruchy funkce trávícího ústrojí, špatný odchod větrů a stolice. Špatné hojení operační rány s opakovanými převazy a možné vytvoření keloidní, hypertrofické jizvy .V některých případech je nutné tyto následky řešit reoperací.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.