Cerclage

A. Údaje o účelu, povaze, předpokládaném prospěchu, následcích a možných rizicích zdravotního výkonu:

Vážená paní,

bylo Vám doporučeno provedení cerclage. Chtěli bychom Vám proto poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.

Operační postup:

Podstatou operace je obnovení porušené uzávěrové funkce hrdla děložního v těhotenství naložením stehu po jeho obvodu.

Operační výkon:

Zákrok se provádí v krátkodobé celkové anestesii. Po zastavení hrdla děložního v poševních zrcadlech a desinfekci pochvy je po jeho obvodu v klenbách poševních cirkulárně naložen a lehce utažen dvojitý steh z nevstřebatelného vlákna.

Steh se ponechává do 38.týdne těhotenství, pokud není závažný důvod k jeho odstranění (např.odtok plodové vody, infekce plodového vejce, krvácení z rodidel nejasné příčiny, pravidelná děložní činnost aj.) Je nutné jeho odstranění před porodem.

Komplikace:

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Patří mezi ně např. „trombóza“ (tvorba krevních sraženin v žílách, např. dolních končetin), „embolie“ (uzavření žil krevní sraženinou), krvácení během operace, po operaci nebo infekce v operačním poli.

Protože se jedná o drobný operační výkon, jsou závažnější komplikace vzácné. Může dojít ke krvácení z hrdla děložního z míst po vpichu jehlou, k poškození vaku blan s odtokem plodové vody s následnou těhotenskou ztrátou, k zánětlivé komplikaci po výkonu, ke vzniku fibrózní jizvy s následnou poruchou otevírání hrdla děložního za porodu. Naprosto výjimečně může dojít k poranění vnitřních orgánů dutiny břišní, nejčastěji močového měchýře. Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy a budou Vám v případě zájmu vysvětleny lékařem anesteziologem.

Možné následky výkonu:

Operace má zabránit dalšímu zkracování nebo otevírání hrdla děložního v průběhu těhotenství. Slabé krvácení může přetrvávat několik dní po výkonu. Někdy i přes naložení stehu dojde dalšímu otevírání děložního hrdla a k následnému předčasnému porodu plodu.

B. Poučení o tom, zda plánovaný zdravotní výkon má nějakou alternativu a pacient má možnost si zvolit jednu z alternativ, pokud zvláštní právní předpisy toto právo nevylučují:

Cerclage je v současné době používána jako jedna z posledních možností zastavení předčasného porodu, zejména v případě tzv. salvage cerclage při prolapsu ( vyhřeznutí) plodového vaku blan přes hrdlo děložní pak nemá tato operace alternativu. Dalšími postupy je podávání tzv. tokolýzy ( medikamentózní zastavení děložní činnosti) a antibiotik při známkách infekce.

C. Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:

Je nutný několikadenní klid na lůžku, tokolýza v období před a po operaci. Pracovní neschopnost obvykle trvá do porodu nebo nástupu na mateřskou dovolenou.

D. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, o provedení kontrolních zdravotních výkonů:

Tyto údaje Vám budou poskytnuty ošetřujícím personálem a následně po propuštění Vaším gynekologem.